Measurement is the first step that leads to control and eventually to improvement. If you can’t measure something, you can’t understand it. If you can’t understand it, you can’t control it. If you can’t control it, you can’t improve it.

Digitalisering—Smart verdiskapning

FieldNet AS har lang erfaring og kunnskap i å forstå prosessene i en virksomhet. Samle informasjonsflyten , organisere produksjons– og forretningsdata for å få frem et nytt oppdatert bilde av virksomheten, nå, i sann tid, hele tiden. Denne erfaringen bygger vi inn i våre nye tjenester og løsninger:

FieldTalk® Analytics gjør at din bedrift kan bli mer effektiv, kan redusere kostnader og bedre kvalitet ved å utnytte informasjonen som allerede finnes i dine systemer. Mange bedrifter sitter i dag på verdifulle data uten å være klar over mulighetene for å få tilgang på disse, for så å kunne utnytte det til å økt produktivitet.

FieldTalk® er grunnlaget for en vellykket digitalisering med smart datainnsamling, samler inn alle typer produksjons- , ressurs og kvalitetsdata.  Skape et digitalt bilde av virksomheten. Kombinere disse med forretningsdata og får frem et korrekt bilde av virksomheten, i sann tid.

FieldTalk gir:

Økt effektivitet – Spar verdifull tid på datainnsamling, analyse og rapportering. Med FieldTalk Analytics automatiseres denne jobben og din bedrift sparer tid og får bedre kvalitet i beslutningene og i rapportene.

Økt fleksibilitet – Lett tilgang på data på tvers av systemer og over hele organisasjonen. Ingen hindringer fra leverandører som ikke ønsker å gi fra seg data og kontroll. Med FieldTalk får du full tilgang på data fra alle dine systemer. Ønsker du å benytte data til andre applikasjoner bruker du vårt standardiserte REST API som grensesnitt.

Full kontroll – Effektiv deling av informasjon og det å jobbe mot samme mål bilde er viktig for å oppnå suksess. Med FieldTalk får du dyp  innsikt i egen bedrift og det gir full kontroll over produksjon og maksimal utnyttelse av ressursene.

Hva betaler du for? Kun de funksjonene som du velger å benytte, i den tiden du ønsker. Alle data er din eiendom.

Ta de enkle stegene først.

Forbedre virksomheten, steg for steg ved hjelp av FieldTalk:

Med FieldTalk får du muligheten til å starte enkelt med å hente lett tilgjengelige data om virksomheten, organisere disse og presentere de , f.eks. ved hjelp digital dashboards. Så utvide med data fra flere kilder. 

Så er det mulig bygge på analyse, koble sammen data i modeller, automatisere monitoreringen. Gå videre med mer avanasert data analyse for å "se" fremover, styre bedre øke lønnsomheten.

 

Under viser fire naturlige steg hvor du kan velge inn funksjoner som gir klarere bilde av dagens virksomhet, se fremover, benytte smart teknologi for å ta riktig valg tidligs mulig.

1 : Basic: Se en bit av det store bildet

FieldTalk er verdifullt allerede fra dag en!

 • Henter data i sanntid. fra eksisterende kilder.F.eks. Produksjons-, kvalitets- og ressurs-data.
 • Informasjonen finnes fra før, FieldTalk henter den,  presenterer den for deg på en oversiktilig måte.
 • Gir deg økt innsikt og oversikt i egen bedrift
 • Aha opplevelse, viser forbedringer som ligger oppe i dagen.
2 : Gjør bildet tydligere

Innsikt blir til full oversikt

 • Legg til kontekst/informasjon på dataene
 • Koble forskjellige data og målinger sammen, både interne og eksterne. 
 • Du får ett bedre bilde av virksomheten din

Dette kan benyttes til å:

 • Dele info i presentasjoner
 • Ta beslutninger basert på analyse
 • Rapportering
 • Planlegging
3 : Utvide og automatisere

Med god oversikt er det lettere å finne forbedringsområder.

 • FieldTalk lar deg automatisere overvåkning, forslå endringer, melde fra avvik som krever aksjoner fra ledelse på drift eller virksomhet. 
 • Kartlegge hvordan ressursene dine beveger seg gjennom anlegget ditt (energi, vann, materialer)
 • Ressursbalanse av f.eks. energi, innsatsfaktorer.
 • Detektere tap og ulønnsom produksjon.
4 : Gå dypere. Se inn i fremtiden
 • FieldTalk kan med modeller og analyser "se" fremover i tid, forutsi prediktivt hvordan virksomheten kan styres for å unngå avbrudd og sløsing med ressurser.
 • Forutse teknisk tilstand og beredskap til produksjons anlegget.
 • Koble produksjon mot ressurs- og råvare-priser og foreslå mest optimal bruk.
 • Identifisere mulige forbedringer kan produksjonen forbedres steg for steg.
 • Spore tap og avsløre produksjon "utenfor" spec. på et tidlig tidspunkt.