Alt du trenger for å komme igang.

Grunnpakken - FieldTalk basic

Grunnpakken i FieldTalk inneholder datainnsamling, presentasjons widgets for trender og grafer. Dashboard presentasjon og verktøy for analyse.

FieldTalk Analytics

Skytjenesten som gjør at din bedrift får utnyttet eksisterende data på en bedre måte. Veldig mange bedrifter sitter i dag på verdifulle data uten å vite hvordan disse skal utnyttes til å øke inntekter og kutte kostnader. Med FieldTalk Analytics vil mange få et mye klarere bilde på hvordan dette kan gjøres.

Her er eksempler på data FieldNet samler inn i dag:

 • SCADA, PLS, PLC …
 • Styresystemer (OPC) fra Siemens og ABB
 • Energidata fra netteier/strømleverandør
 • Avfallsdata fra ditt renovasjonsselskap
 • Data fra ERP systemer, Optivision, Cognos og flere vedlikeholdssystemer
 • Sensordata:
  • Kampstrup, Aidon (Strøm, Varme, vannmålere …)
  • LNG/LPG
  • Mbus og Modbus data, blant annet Elvaco.
  • NIR målere – Analyserer av medium i rør.

FieldTalk Analytics samarbeider godt med mange andre systemer i din bedrift og gjør det enkelt å se sammenhengen mellom data fra forskjellige systemer. Dette mener vi er vesentlig for å ha et godt beslutningsgrunnlag til viktige beslutninger og fremtidig strategi.

FieldTalk Analytics gir deg:

 • Full oversikt i løpet av 1 klikk og 1 minutt!
 • Interaktive dashboards
 • Tilpasset innhold til enhver rolle eller gruppe i din bedrift
 • Hver del av analyse dashboard'et kan du bygge opp selv, dele med andre eller lage felles presentasjoner som kan benyttes internt, eller eksternt. 

 • Dashboard kan settes opp til å rapportere i sann tid, dvs. periodisk oppdatere data i visningen. 

 • Flere dashboard kan settes inn i en "karusell"-visning som egner seg for storskjermer, f.eks. i møterom, resepsjon og lignende.

 

 

Følgende eksempler viser muligheter for analyse og visning i FieldTalk Analytics:

 

Generell trend Widget

Viser et eller flere målesignal sammen I samme diagram. Måledata kan ha forskjellige enheter (se eksempelet). Utvalg av hvert målesignal kan være basert på rå-verdi (RAW),  behandlet verdi (slik som AVG, IAVG, SAVG, MID, MIN, MAX, STEP, COUNT, SUM). Prosessering foregår i server, dvs kun resultatene overføres til web klient. Dette gjør at brukeren kan redusere dataoverføring som igjen gir god responstid.

 

 

Widget Compare 

Sammenligner et målesignal i en tidsperiode mot den samme målingen I forrige periode.

(F.eks. Vannforbruk 2018 mot 2017)

Dette vises pr. delperiode og som aggregert verdi for hele perioden. Måler settes opp manuelt.