Sanntids måling - Produksjon etter spesifikkasjon -Sporing - Tilbakekallelse -Avvik

Kvalitets Overvåkning

Alle virksomheter har sine kvalitetsstandarder og krav. Hvordan man ønsker å sikre sine kvalitet i virksomheten er som regel knyttet opp mot egne kvalitets planer og modeller. Arbeidet kobles ofte opp mot arbeidsgrupper som forvalter og stiller krav til virksomheten.

Det er store forskjeller hvordan dette arbeidet kan gjøres og det er som regel styrt av type virksomhet.

For produksjonsindustri er kvalitetaktivitetene knyttet til å stille detaljerte krav til produktene, toleranser og å tilfredstille kunders og myndigheters krav til produksjonen.

I moderne industri blir det stadig mer mulig å måle kvalitet direkte, online, i produksjonen på produktet. Men det er også fortsatt nødvendig å ta prøver av et produkt og få det analysert i et laboratorie, eller foreta egne kontrollmålinger.

FieldTalk kan integrere målesystemer, samle produksjonsdata  og koble resultatene opp mot kvalitetskrav og spesifikasjoner.

Potensialet for automatisering er stort.

Eksempel på kritiske kvalitetsdata:

Bildet viser temperaturtrend for en pasteur i melkeproduksjon. Det finnes myndighetskrav til hvordan dette skal foregå og hvordan dette skal dokumenteres. 

Tradisjonellt har man brukt fysiske utskrifter på papir og så lagret dette iht. reglene. Men digital visning og dokumentasjon kan sikre de samme data. Videre kan automatisk inspeksjon og rapportering forenkle og forbedre at kravene møtes.

Trend Pasteur

Trend Pasteur

Live produksjon

Live produksjon

 

Eksempel på online analyse av produkt:

Her vises pågående produksjon av melk, smart ny instrumentering kan måle og regne ut om produktet er innenfor spesifikasjonen på fettprosent som kreves.