Innsamling - Organisering - Analyse - Beslutning - Sanntid

FieldTalk - full oversikt med et klikk og ett minutt

FieldTalk er en smart programvare-tjeneste for å hente inn informasjon fra mange forskjellige datakilder i virksomheten, bearbeide, analysere og presententere nøkkel data om forretnings-drift, energi- og ressursbruk.

FieldTalk Analytics - sanntids analyse av egen virksomhet

FieldTalk er en smart programvare-tjeneste for å hente inn informasjon fra mange forskjellige datakilder i virksomheten, bearbeide, analysere og presentere nøkkel data om forretnings-drift, energi- og ressursbruk.

Modellbasert løsning som lar deg enkelt lage modeller av egen virksomhet for navigering og analyse. Algoritmer kan knyttes til modellen slik at den alltid presenterer de ferskeste resultater på alle nivåer i organisasjonen på de KPI'er, nøkkeltall som du ønsker. 

Analyse tjenesten, FieldTalk® Analytics, tilbyr moduler som gir analyse og innsikt på spesielle områder:

  • Basis data, datainnsamling, lagring og presentasjon.
  • Energi analyse. Energi ledelse og overvåkning av energibruk.
  • Avfalls analyse, for innsamling av avfall og sortering iht. Norsk standard.
  • Ressurs analyse og ledelse
  • Produksjons analyse. Effektivitet, OEE, batch tracking og ressursbalanse og logistikk.
  • Kvalitets monitorering, analyse, miljødata og rapportering

FieldTalk har funksjonelle moduler som kan velges inn enten det er fokus på energi, produktivitet, ressursbruk, kvalitet osv.

FieldTalk inneholder verktøy for å bygge funksjonelle modeller av virksomheten. Denne modellen lar deg navigere i egen organisasjon og hente ut verdifull informasjon på hvert nivå. FieldTalk leverer analyse på hver nivå i modellen i sanntid. 

FieldTalk er100 % basert på web med siste teknikk, sikkerhet og standarder. Dette gjør at det ikke er behov for noen egen installasjon av applikasjoner på brukernes PC'er. Programvare oppdateringer foregår utenom arbeidstiden og vil ikke gi nedetid.

FieldTalk funksjonsmoduler

FieldTalk tilbyr funksjonelle moduler som inneholder verktøy for analyse, visualisering og deling på aktuelle fagområder. Hver modul har egne sett av beregingsalgoritmer, resultatdata og presentasjon i såkalte Widgets.

Grunnpakken er startpunktet, og inneholder grunnfunksjoner for datainnsamling, modellering og presentasjon i digitale dashboards.

Det finnes også mulighet av tilvalg for presentasjon på storskjermer, "Karusell" med sanntidsvisnig osv.