Dokumenter håndtering av deres avfall

Avfallsanalyse

Med stadig flere krav som stilles for å dokumentere ressursbruk og håndtering av avfall og utslipp så gir FieldTalk en løsning som lar deg samle avfallsdata, ofte levert av transportør, data på mengder og sorteringsgrader.

FieldTalk Analytics benytter norsk standard NS 9431 for å klassifisere avfall, lagre data om mengder og sortering.

 

FieldTalk Analytics lar deg legge inn data fra avfalls selskapet, eller deres egne data på avfall. Klassifisering og mengde er viktig for egen og ekstern oppfølging av avfallshåndteringen i virksomheten.

FieldTalk Ananlytics gir et enkelt bilde på hvordan avfall sorteres i virksomheten.