PROSJEKTER - KUNDER

Referanser

 

 

 

 

Her er noen av FieldNets kunder og prosjekter

FieldNet har siden 1994 jobbet med mange spennende kunder og prosjekter. Vi fokuserer alltid på å levere topp kvalitet og på å løse dine utfordringer.  Ønsker du å vite mer om prosjektene eller hvordan vi jobber med våre kunder så ta kontakt

Medarbeiderne i FieldNet har lang og bred erfaring i å lede, støtte og gjennomføre prosjekter for kunder og utstyrsleverandører.

 • Kontroll- instrumenterings og sikkerhets systemer for bl.a. prosess- og produksjonsindustri.
 • Integrasjon mellom systemer i produksjons og mellom produksjon, forretning og logistikk.
 • Løsninger som passer inn i arbeidsprosessene til virksomhetene.

Vi er vant til å ta ledende roller gjennom alle faser og aktiviteter i større prosjekt. Ide fase, teknologi valg, system og virksomhetsarkitektur, design, engineering, realisering, uttesting og idriftsettelse.

Vi har også lang erfaring i teknologi og produktutvikling. Og med anvendelse av internasjonale standarder.

Equinor K-lab

FieldNet har vært engasjert i en årrekke for Equinor (Statoil) på anlegget på Kårstø, K-lab. 

K-lab er sentralt for Equinor for å teste dagens og morgendagens Subsea utstyr og løsninger.  Dette er utstyr som må fungere optimalt på mange hundre meters dybder.  Hovedmålet er at dette subsea utstyret skal bidra med en mer effektiv utnyttelse av reservoarene og en bedre gjenvinningsgrad enn i dag.

FieldNet har levert:

 • FieldTalk sanntidsdatavarehus, som samler inn prosessdata for videre behandling.
 • Løsning for å kjøre simuleringsmodell, PVT modell.
 • Systemer for å støtte arbeidsprosessene for å sette opp tester og overvåke resultatet av disse.
 • Visualisering - arbeidsstasjoner for systemene.

FieldNet har levert to anlegg:

 • K-lab VGII
 • K-lab SST

Statoil (Equinor) hadde ønske om å få til en mer effektiv analyse og modellering av data på K-lab. Det ble stilt krav til datainnsamling på sekundnivå, sanntidsanalyse og i tillegg måtte de høye kravene til sikkerhet bli ivaretatt. FieldNet har gjennom mange K-lab prosjekter bevist at leveranser alltid kommer i tide, at vi er fleksible og at vår tekniske plattform er godt egnet for store datamengder.

 

Tine Meierier

FieldNet har deltatt flere prosjekter og aktiviteter for Tine Meierier gjennom en flere år.

Tine hadde et ønske om å øke effektiviteten og forbedre prosessene knyttet til produksjonen. Tine hadde derfor et ønske om bedre oversikt over prosessanleggene, bedre informasjonsflyt og -tilgjengelighet og i tillegg et system som kunne brukes til å analysere prosessene slik at det var mulig å raskt ta de riktige grepene. I tillegg var det et ønske at systemet var fleksibelt slik at det støttet fremtidige organisasjonsendringer. 

Innen produksjonsforbedring, analyse og svinn og effektivitet (OEE). 

Dette har vært knyttet til:

 • Strategiarbeid, fremtidige løsninger for integrert produksjon.
 • Utvikling av og integrasjon av kvalitetsmodeller og standarder innen konsernet for produksjon.
 • System arkitekturer og løsninger. 
 • Design og implementasjon av løsninger for integrasjon mellom produksjon og forretningssystemene (eksempelvis MES (Management Execution Systems)
 • Prosjekt for å beregne svinn, massebalanse i produksjon for Tine Meierier Oslo
 • Sanntids datavarehus basert på FieldTalk og løsninger fra IBM for produksjonsdata
 • Sanntids dashboard løsninger for kvalitet og effektivitet.

 

BP

FieldNet har deltatt i moderniseringen av Valhall feltet innenfor blant annet SAS og IT infrastruktur og sårbarhetsanalyser.

Arbeidet omfattet bl.a: 

 • Sårbarhetsanalyser - infrastruktur og integrerte operasjoner
 • Design og arkitektur av nettverk infrastruktur - både MPLS nett og kritiske sikkerhetsnettverk
 • SAS og IT system løsninger og realisering - SAS basert på ABB 800xA

Oppdraget inkluderte design, engineering, pre-commissioning. System FAT og SAT's. 

 

Shell

FieldNet har deltatt I prosjekter for Norske Shell og i regi av systemleverandører som ABB.

Det viktigste prosjektet var operasjonssenteret for Draugen på Råket i Kristiansund. Vi var engasjert i arkitektur av system og IT løsningene, gjennomføring av prosjektet og idriftsetting av operasjonssenteret.

 

Ranheim paper

FieldNet Analytics ble valgt i konkurranse med flere andre EOS leverandører når nordens ledende leverandør av papir og massepapp på smårull skulle sertifisere seg på ISO 50001, energiledelse. Papirfabrikken så resultatene og mulighetene som finnes med FieldNet Analytics allerede etter 1 måneds bruk. FieldTalk sanntids datavarehus samler inn energi data fra instrumenter og styresystem i produksjonen og visualiserer dette i sanntid slik at de ansatte og ledelse har full kontroll på energiforbruket til en hver tid.

Data brukes blandt annet til å beregne medgått energi i hvert produkt og batch.

FieldTalk beregner også energitap ved utslipp i produksjonen.

Løsningen er levert som en Skytjeneste.

 

Aker BP

FieldNet har vært engasjert i flere prosjekter som har gått over flere år, for AkerBP både i roller som senior system engineer og som prosjektleder.

Aktuelle prosjekter:

FPSO Skarv - med oppfølging av leveranser for DCS, ESD, PSD, HVAC og Brann og gass systemene. 

Alvheim ICSS - Engasjert som prosjektleder for oppgraderingsprosjektet

 

 

Vestfjordens Avløpsselskap - VEAS

FieldNet leverte FieldNet Analytics - Energiovervåkningssystem til VEAS.  I dette systemet inngår bl.a.

 • Forbruksdata fra energi leverandør,
 • Integrasjon med styresystem, ABB 800xA.
 • FieldTalk sanntidsdatavarehus
 • Løsningen integrerer energi data fra Veas anelegget og fra eksterne pumpe stasjoner

Løsningen er levert som en Skytjeneste.

 

SykehusPartner - Ahus

Fieldnet har vært engasjert i Sykehuspartner i STIM og i PACS prosjektet, prosjektet for ny IKT-infrastrukur.

Der har vi arbeidet med release management av system programvare.

 

Tingvoll kommune

FieldNet integrerte eksisterende bygg automasjons- , SD anlegg med sann tids datavarerhus for overvåkning og presentasjon av temperatur, energi og luftkvalitetsdata.

I prosjektet inngikk:

 • 7 Helsebygg, sykehjem
 • 5 Skoler og barnehager
 • 2 Idrettshaller
 • Diverse kommunale bygg