Få oversikt på ditt energiforbruk

Energi analyse med FieldTalk®

FieldTalk Energy Analytics - web basert løsning med valgfri nettleser som autentiserer bruker og gir tilgang til en applikasjon med ferdige widgets for presentasjon på et dashboard som også kan vises på nettbrett og mobil. Løsningen  kan konfigureres for å hente ytterligere data fra andre kilder, f.eks SD anlegg driftsdata for mer avansert behandling og analyse av energidata, sammen med en kostnadsberegning basert på aktuell strømprisavtale og nettleie.

FieldTalk kan hente inn energidata fra mange kilder. Dette kan være:

  • Eksterne målere, f.eks. ElHub, nasjonal database for alle automatiske målere fra nettleverandør.
  • Interne automatiske (eller manuelle) målere.
  • Beregnede energi kilder, eller konsumenter

Energidata kan benyttes til å få oversikt over intern energiflyt, finne hvor- og hvordan energi brukes i virksomheten. Da kan du få frem en energibalanse som sier noe om f.eks tap.

Alle data er navigerbare i tid og detalj. Fra år ned til minutt, eller ennå bedre oppløsning, og i sanntid. Detaljeringsgrad for hele virksomheten, ned til avdeling, produksjonslinje og maskin/utstyr. Alt klikkbart og navigerbart.

FieldNet i energiledelsesprosessen

Energiledelse

FieldNet kan hjelpe dere som vil starte opp med energiledelse eller allerede er i gang og trenger tilgang til mer detaljert informasjon for å gjøre flere tiltak og effektivisere oppfølging av tiltakene.

Vi bruker FieldTalk Analytics for å hente, organisere og presentere energidata.

 

 

FieldTalk kan hente inn historiske data fra målere på ElHub for analyse og sammenligning av energiforbruket fortløpende over tid.

FieldTalk har en web basert plattform som enkelt kan hente inn og organisere energidata du allerede har, f.eks SD anlegg, lokale energimålere, prosesstatus etc. Vi kan tilby trådløse sensorer for hurtig og enkel tilgang til prosessinformasjon for å detaljere/distribuere energiforbruket i anlegget.

FieldTalk hjelper deg å sette opp og overvåke energiforbruk pr produkttype/produksjonslinje/anleggsdeler.

 

FieldTalk gjør det enkelt å sammenligne energiforbruket før og etter energireduserende tiltak.

FieldTalk kan sette opp KPI beregninger slik at man oppnår full trendoversikt på f.eks. kWh/M3 på pumper,  gjennomsnitt pr. tonn produkt, tonn/time etc.

FieldTalk lager rapporter som dokumenterer status og effekt av tiltak ovenfor myndighetene i forhold til utslippstillatelser. 

FieldTalk hjelper deg med å dokumentere en grønn miljøprofil og redusere dine kostnader i foretaket.

FieldNet har lang erfaring og kunnskap i å forstå prosessene i en virksomhet. Samle informasjonsflyten, organisere produksjons– og forretningsdata for å få frem et nytt oppdatert bilde av driften. 

FieldTalk Energy Analytics

Alle energidata kan enkelt hentes frem i mange forskjellige «widgets» og settes sammen til en dashboard løsning med navigering  i en egen trestruktur som kan være bygning/lokasjon eller type utstyr pumper/vifter etc. Vi kan tilby uthenting av ytterligere data fra lokale SD anlegg hvis ønskelig.

Rapporter og dashboard kan være på enkeltutstyr, oppsummert på avdeling eller hele bedriften. 

Energidata vil inngå hvis det skal rapporteres til f.eks Altinn.

Energi-Temperatur diagram

Viser energiforbruk I bygg pr. m2 korrelert mot utetemperatur.

Benytter forrige periode som basis for kontroll linjer

Dette gir et bilde av bruk av energi målt mot f.eks. vinter. Det er også grunnlag for energi ledelse for å se på tiltak med bygg. 

 

Effektanalyse - finne toppene som koster

Ofte kan høye ganske kortvarige effekt-topper bidra til ekstra kostnader. Kildene til toppene kan være vanskelig å finne. Det kan være utstyr som slås på automatisk, maskiner som tar mye effekt ol.