Kom igang

FieldTalk Analytics tilbyr brukerne en løsning for data analyse og presentasjon av ressurs bruk. Ulike målerdata samles inn, analyseres og presenteres i web baserte dashboard. 

For å prøve ut FieldTalk Analytics, komme igang med moderne analyse og visualisere for din egen drift og virksomhet, START OPP med ett enkelt 3 måneders abbonement. 

Hva er inkludert?

FieldTalk® Analytics- Funksjonspakker:

“Grunnpakken” generell datainnsamling og presentasjon:

⇒Grunnpakken 

Small Medium Large
✓ Datainnsamling1     ✓     ✓     ✓
✓ Presentasjons widgets for trender og grafer     ✓     ✓     ✓
✓ Dashboard presentasjon og verktøy for analyse     ✓     ✓     ✓
✓ Historikk - lagring av målte verdier   1 år   3 år     ✓3
✓ Uttrekk av kalkulerte måleserier bassert på rå-verdi (RAW), behandlet verdi (algoritmer som2 AVG, IAVG, SAVG, MID, STDDEV, MIN, MAX, STEP, COUNT, SUM)     ✓     ✓     ✓

1 Inkluderer henting av data på std. grensesnitt. Avtales ved bestilling. Målefrekvens settes basert på abonnement og måledata volum.

2 Se teknisk dokumentasjon for detaljerte forklaringer

3 Normalt 5 år, men lengre intervall kan avtales

 

⇒Energi analyse

Small Medium Large
✓ Innhenter energidata, eksternt fra Elhub database     ✓     ✓     ✓
✓ Innhenter energidata internt, inkl. algoritmer for beregning4.     -     ✓     ✓
✓ Presentering, rapportering og navigering i egen trestruktur     ✓     ✓     ✓
✓ Totalt energibruk, modellbasert hierarki     -     ✓     ✓
✓ Effektanalyse, finne effekttoppene som har høye kostnader     -     ✓     ✓
✓ Energi balanse, beregning energiflyt, forbruk og tap     -     -     ✓
✓ Energiledelse, FieldNet kan hjelpe dere som vil starte opp med energiledelse eller forbedre/effektivisere de allerede iverksatte tiltak og utøke med mer detaljert informasjon ved behov.     -     ✓     ✓

4 Dette kan være energibruk pr. produktkvalitet, spesifikt forbruk. Se «Produksjons og prosess analyse» for mer informasjon.

 

Miljø analyse

Small Medium Large
✓ Standardisert innsamling av miljødata     -     ✓     ✓
✓ Rapportering til sentrale myndigheter     -     ✓     ✓
✓ Kontinuerlig overvåke utslipp for å ha kontroll over egen drift     -     -     ✓
✓ Kontrollere at man holder innenfor de grenser som er satt av konsesjonsmyndighet     -     -     ✓
✓ Registrering av miljødata     -     ✓     ✓
✓ Videre rapportering til f.eks Altinn ved behov     -     -     ✓

 

Avfalls analyse

Small Medium Large
✓ Dokumentere håndtering av deres avfall     -     ✓     ✓
✓ Fordeling fraksjoner, som sortert, usortert     -     ✓     ✓
✓ Klassifisering, iht. NS 9431, mengder og ekstern oppfølging av avfallshåndteringen     -     ✓     ✓
✓ Presentering, rapportering     -     ✓     ✓

 

Produksjons og prosess analyse

Small Medium Large
✓ Prosessovervåkning avvik prosessverdier     -        -     ✓
✓ Overvåkning grenseverdier (eks. CIP i næringsmiddel)     -     -     ✓
✓ Sanntid analyse av avvik     -     -     ✓
✓ Etterlevelse av regler og forskrifter     -     -     ✓
✓ Massebalanse, råstoff og produksjon     -     -     ✓
✓ Svinn deteksjon     -     -     ✓
✓Prosess effektivitet, energi regnskap og innsatsfaktorer     -     -     ✓
       

✓ Analyse og overvåkning av effektivitet på produksjonslinjer

    -     -     ✓
✓ Utnyttelse av utstyr, avvik og stopp statistikk     -     -     ✓
✓ Ytelse data målt opp mot praktisk og teoretisk kapasitet     -     -     ✓
✓ Vedlikeholds statistikk, tilstandsdata     -     -     ✓

✓ Aktiv kobling av produksjonsdata mot KPI'er

    -     -     ✓
✓ Anlegg og linje overvåkning, sanntids analyse for OEE (total utstyrs utnyttelse)     -     -     ✓
✓ Koblingtil forretningssystemer for logistikk, planlegging vedlikehold     -     -     ✓
✓ Støtte for å utvikle egne prosess og produksjonsmodeller     -     -     ✓

 

 

Kvalitets overvåkning

Small Medium Large
✓ Sanntids kvalitetsovervåkning     -     -     ✓
✓ Produksjon etter spesifikasjon     -     -     ✓
✓ Spore arbeidsordre     -     -     ✓
✓ Sporing - batch tracking - kobling til allokering og arbeidsordre     -     -     ✓
✓ Tilbakekallelse - støtte for å minimere tap     -     -     ✓
✓ Avvik     -     -     ✓

 

System egenskaper

  Small Medium Large
✓ FieldTalk lagrer alle måledata5     ✓     ✓     ✓
✓ Datatilgang for egne applikasjoner, ved bruk av REST API     -     ✓     ✓
✓ Eksport av historiske data og kalkulerte serier     -     ✓     ✓

5 Historikk lagres slik måle-kilden settes opp. Normalt vil det være minutt-data, men målefrekvens kan settes opp til sekund hvis ønskelig. 

  Small Medium Large

✓ 100% web basert, ingen programvare installasjon og vedlikehold for kunde

    ✓     ✓     ✓
✓ Dashboard med interaktiv, sanntidspresentasjon av alle data     ✓     ✓     ✓
✓ Brukerkonfigurasjon og deling av dashboards     ✓     ✓     ✓
✓ Visualiseringskomponenter (Widgets) i applikasjons biblioteket     ✓6     ✓     ✓
✓ Støtte for utvikling av kundens egne applikasjonskomponenter     -     -     ✓
✓ Uthenting av egne data fra web     ✓     ✓     ✓
✓ Storskjermvisning med sanntidsdata med automatisk "karusell"     -     -     ✓

6 Begrenset

  Small Medium Large
✓ Kundens data holdes i egen database - total isolasjon for økt     ✓     ✓     ✓
✓ Automatisk sikkerhetskopi, evt. med eksport til kundens egen Sky tjeneste     ✓     ✓     ✓
✓ Data kan krypteres, sikres mot innsyn     ✓     ✓     ✓

 

  Small Medium Large
✓ Individuell innlogging pr. bruker     ✓     ✓     ✓
✓ Oppsett av rollebasert tilgangsstyring     ✓     ✓     ✓
✓ Integrasjon med kundens bruker og tilgangsadministrasjon     -     -     ✓

 

  Small Medium Large
✓ SDK og API, programvare bibliotek for egne applikasjoner     -     -     ✓
✓ Integrasjon av kundens egne forretningssystemer     -     -     ✓
✓ Egen algoritmemotor, "FieldTalk Engine" for sanntids kalkulasjon     -     -     ✓

 

Standarder:

I FieldTalk er det lagt vekt på å benytte åpne grensesnitt og standarder. Her er noen av de referert, ved spørsmål ta kontakt. 

Analyse og prosessdata:

  • PackML, ISA TR88.00.02
  • UN/CEFACT "Codes for Units of Measurements"

Målerdata innsamling fra data kilder i viksomheten:

  • Kontroll og styresystem
  • Energi/strømmålere
  • Miljødata / labdata
  • Forretningsdata /logistikk /produksjonsplanlegging