Frigjøre ressurskapasitet

FieldTalk er laget med fokus på automatisk innsamling, sammenstilling og rapportering av energi- og ressursdata. Erfaringsmessig er det mye tid å spare på å la et system gjøre dette, fremfor en eller flere ansatte som (u)regelmessig samler inn slik informasjon. Disse dataene kommer ofte fra forskjellige kilder og eksterne organisasjoner, gjerne på forskjellige formater. 

Ved bruk av automatisk innsamling sammenstiller vi de forskjellige data som medfører at menneskelige feilkilder blir eliminert.

Dette kan FieldTalk automatisere, kvalitets-sikre, i sann tid uten at personer trenger å bruke tid på dette. 

FieldTalk kan også distribuere informasjon til den eller de som skal ha den.