Sikkerhet i høysetet

Cybersikkerhet er viktig. FieldTalk installeres i egen programvare kontainer, som isolerer programvare, data og tilgang helt fra andre miljøer og brukere. Dette gjør det også enklere å utvide systemet for nye datakilder og applikasjonsmoduler når det er behov for dette. 

FieldTalk benytter standarder som gjør det mulig å koble brukerne fra eksisterende IT miljø sammen med denne. Dvs. at brukerne får tilgang til FieldTalk når de har logget på sitt vanlige system.