Øker din lønnsomhet

FieldTalk tjenesten gir informasjon som viser hvor ressursene og energi brukes i din virksomhet. Ved bruk av enkel visualisering ser du hvor energi «lekker» i produksjonen. De fleste bedrifter har allerede målesystemer og sensorer som kan utnyttes gjennom i FieldTalk. Mulige effektiviseringer og forbedringer kommer tydelig frem. Tiltak kan settes i verk for å forbedre virksomheten.