Moderne plattformer

FieldTalk er bygget av og på de mest oppdaterte og moderne programvarene. Det gjør det enklere å koble det sammen med eksisterende IT infrastruktur og integrere applikasjoner sammen.  

Teknologien er viktig for å kunne ta i bruk de mest effektive bruker verktøyene og lett dele informasjon internt og eksternt. 

Brukere vil kjenne seg igjen i bruken av systemet. Behov for omfattende opplæring vil ikke være nødvendig.

Ved problemer er det enklere å finne feil eller legge inn endringer.